“Мистерията на къщата с часовника” мести “Венъм”

Създаденият по едноименния роман на Джон Белеърс от 1973 година – “Мистерията на къщата с часовника” превзе предхелoуински зрителският интерес,…

МКБППМН подари кинопрожекция на деца от десет училища

    Вълнуваща възпитателна кинопрожекция подари  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на активисти от десет…