Секретарят на МКБППМ-Кубрат д-р Надие Карагьозова и репортерите на Клуб „Емпатия“ с награда от национален конкурс

Осмият национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ завърши успешно за репортерите на Клуб „Емпатия“ към МКБППМН-Кубрат, които в раздел колективно…

Репортерите на клуб „Емпатия” към МКБППМН-Кубрат с награда от национален конкурс

В осмото издание на националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов”, репортерите на Клуб „Емпатия – Василена Тодорова и Албена Димитрова…