Превантивно-информационен център-Разград се включва в инициатива за превенция на употребата на наркотици

Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества към Община Разград се включва в инициатива на Сдружение „АРЗ Солидарност“, свързана…

Над 1000 ученици участваха в занятия на Общинския съвет по наркотични вещества към Община Разград

Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева присъства на представянето на отчета за дейностите, извършени от експертите, работещи в Общински съвет…