Над 1000 ученици участваха в занятия на Общинския съвет по наркотични вещества към Община Разград

Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева присъства на представянето на отчета за дейностите, извършени от експертите, работещи в Общински съвет…