Намалява безработицата в три общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 29.02.2020 г.) е 6,17%.

Регистрирани безработни лица в общините Разград, Цар Калоян и Лозница са 2194. Това показва, че има намаление на безработицата спрямо предходния месец със 30 лица или 1,36% и намаление спрямо февруари 2019 г. със 22 човека (1,00%). Това става ясно от информация на Дирекция Бюро по труда – Разград.

YouTube

Продължително безработни с престой в ДБТ повече от 1 година са 716 души или 32,46%. Това отчита намаление на броя им спрямо Най-много заети има над 50 г. – 46,39%, което е малко по-високо спрямо предходния месец – 46,08%. Най-малко заети има на лица до 24 годишна възраст – едва 3,91% (при 3,95% за предходния месец). 

Продължително безработни с престой в ДБТ повече от 1 година са 716 или 32,46%. Това бележи намаление на броя им спрямо
предходния месец с 6 лица или 0,83% и увеличение на относителния им дял от общо регистрираните.

Новорегистрирани безработни лица в трите общини са 205. Това се отразява в намаление с 108 лица спрямо предходния месец. Обявените свободни работни места през месеца са 112.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе