Кметът на Разград издаде заповеди за облекчаването на противоепидемичните мерки

Снимка: Данче Бозаджиева

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев издаде днес две заповеди, свързани с облекчаване на мерките, взети по време на извънредното положение, въведено заради световната пандемия с короновруса. И двете заповеди са издадени на основание чл. 44, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб относно регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България.

Според Заповед №507/05.05.2020 г. от утре, 6 май, се допускат посещения на търговски обекти на открито – градини, тераси и други на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници. Това обаче трябва да става при строго спазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и организационните изисквания на Областна дирекция по безопасност на храните – Разгради и Регионална здравна инспекция – Разград. Масите в търговските обекти на открито трябва да са на отстояние не по-малко от 1,5 м. между тях и не повече от 4 лица на масата или на едно семейство. Обслужващият персонал трябва да е със защитна маска за лице или шлем, след всеки посетител трябва да се почистват и дезинфекцират повърхностите на заведението, а на видни места да се поставят диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

YouTube

Със заповедта се допуска провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство на територията на община Разград, както и упражняването на индивидуален спорт на открито (в т.ч тенис, колоездене, лека атлетика и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки, а също и посещенията на самостоятелни плувни басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на конкретни противоепидемични мерки.

Със Заповед №508/05.05.2020 г. Кметът изменя своя предходна заповед, като допуска ползването на поставени върху терени общинска собственост автомати за напитки и храни при строго спазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки. Допуска се продажба от ръчни колички и излагане на нехранителни продукти, стоки, мостри, поставяне на маси за консумация към заведения за бързо хранене и развлечения, и пред магазини на терени общинска собственост при строго спазване на изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.

Вижте двете заповеди Заповед-507 и Заповед-508.

 

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе