Леко намаление на безработицата се отчита в три общини в област Разград

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.08.2022 г.) е 4,26%.

Регистрирани безработни лица в общините Рагзрад, Цар Калоян и Лозница са 1473 души. Това отчита намаление на безработицата спрямо предходния месец със 1 лице или 0,06%. и намаление със 193 лица спрямо август 2021 г.

YouTube

  • Регистрирани заети лица – 36;
  • Регистрирани учащи се – 10;
  • Регистрирани пенсионери – 33;
  • Регистрирани безработни жени – 830 (56,34%).
  • По възраст:

– до 24 г. – 4,41% /при 3,52% за предходния месец/;

– от 25 до 29г. – 6,58% / 6,44% за предходния месец

– от 30 до 49 г. – 43,24%  / 44,3%  за предходния месец;

– над 50 г. – 45,82% /45,72% за предходния месец.

  • По професионален признак:

– с работнически професии – 26,74% /при 27,27% за предходния месец/;

– специалисти – 22,74% /21,77% за предходния месец;

– без квалификация– 50,50% / 50,94% за предходния месец.

  • По признак образование:

– с висше образование – 13,17% /при 12,82% за предходния месец/;

– със средно специално и професионално образование – 35,03% /35,00%/;

– със средно общо образование – 8,35% /8,48%/;

с основно и по-ниско образование – 43,24% /43,69%/.

  • Без квалификация – 744(50,94%)

îНамаление със 7 лица (0,9% ).

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе