Откриха Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик по Плана за действие на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград

Заместник-председателите на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН) Евгени Драганов – Заместник областен управител на…

Одобрен е План за 2019 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

Правителството одобри План за 2019 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в…