Магистрати представиха професиите „съдия“, „прокурор“ и „следовател“ пред десетокласници в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

В три последователни учебни часа административният ръководител – председател на Районен съд – Разград съдия Нели Генчева и прокурор Десимира…