25 000 лева глоба от РИОСВ – Русе за разградска фирма, неизпълнила предписания за почистване на отпадъците от дейността си

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова е издала десет наказателни постановления (НП) през ноември, с които на физически и юридически…

Представители на три институции обследваха река Бели Лом в края на миналата седмица

Експерти на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и представители на община Разград извършиха цялостно обследване на река Бели Лом в…

Операторите с разрешителни са длъжни за представят годишни доклади в съответната РИОСВ до края на март

Операторите, които имат издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (дерета, реки,…